Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ArchWord översättningar

Antonia Hellstam

Inom ämnesområdena arkeologi, historia, kulturhistoria, konsthistoria och arkitektur

har jag utfört översättningsarbete för bl a följande uppdragsgivare:

(Klicka på de understrukna orden för att se exempel!)

Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkomuseet i Lund och

Lunds Universitets Historiska Museum

Nordiska Museet, Stockholm

EU-projektet Languages through Culture

Kursverksamhetens Förlag, Lund

Österlens Museum, Simrishamn

Utställningstexter på engelska

Utställningstexter, Utställningskatalog, broschyrer, Hemsidestexter, policydokument, övriga dokument och informationsmaterial på engelska och i mindre utsträckning på franska

Hemsidestexter, dokument, filmmanus, kulturinformation m.m. på engelska och franska

Gloslistor på franska